SLO | ENG | DE | HR | SRB | BG | HU Naslovnica | Obrazovanje | Kontakt | O nama  
 
Naton Croatia
  Novosti na področju dela in prostih delovnih mest   Novosti na področju dela in prostih delovnih mest   Novosti na področju dela in prostih delovnih mest   Novosti na področju dela in prostih delovnih mest   Novosti na področju dela in prostih delovnih mest  
 
   
Naton HR > Slobodna radna mjesta

Radno mjesto: COO - Chief Operating Officer (m/f)

 
COO - CHIEF OPERATING OFFICER, m/f, 1 izvršitelj
Mjesto rada: ZAGREB

Klijent je moderna i uspješna tvrtka iz područja teleprodaje u Zagrebu.

ODGOVORNOSTI
Strateško planiranje i upravljanje 
- Aktivno učešće u strateškom planiranju organizacije, razvoju vizije i definiranju dugoročnih ciljeva
- Identificiranje, procjena i informiranje o internim i eksternim pitanjima koja mogu imati značajan utjecaj na funkcioniranje organizacije
- Predstavljanje organizacije u odnosima sa svim ključnim stakeholder-ima
- Predstavljanje organizacije u aktivnostima sa i prema zajednici kako bi se osnažila reputacija organizacije u zajednici i kod ključnih stakeholder-a
- Redovito izvještavanje CEO-a o svim relevantnim aktivnostima

Operativno planiranje i upravljanje 
- Razvoj operativnih planova koji obuhvaćaju ciljeve i budžete i koji će dovesti do ostvarenja strateških imperativa organizacije
- Poduzimanje aktivnosti i mjera kako bi se osiguralo da organizacija ispunjava očekivanja vlasnika/CEO-a, 
- Redovito praćenje realizacije u odnosu na plan i budžet
- Praćenje efikasnosti i efektivnosti dnevnih aktivnosti ključnih/proizvodnih (outbound, inbound, new ventures) funkcija organizacije
- Revizija procesa i predlaganje izmjena u svrhu povećanja efikasnosti i efektivnosti
- Odobravanje internih procedura, nadgledanje njihovog provođenja i poduzimanje korektivnih akcija u slučaju nedosljedne primjene

Opis posla/odgovornosti na tom radnom mjestu:
Planiranje i realizacija projekata 
- Praćenje uspješnosti projekata organizacije te njihovog doprinosa misiji organizacije i usklađenosti sa prioritetima
- Identificiranje potencijalnih partnera i pristupanje istima, razvoj novih projekata i nadzor realizacije, 
- Ostvarivanje rezultata i ciljeva i poduzimanje mjera da se rezultati ostvare pravovremeno i kako je planirano
- Dnevni nadzor nad poslovnim aktivnostima inbound, outbound i new ventures funkcija i monitoring ostvarivanja planiranog

Upravljanje ljudskim resursima 
- Upravljanje ključnim funkcijama organizacije i praćenje njihovog učinka i doprinosa ciljevima organizacije 
- Utvrđivanje potrebnog broja i profila zaposlenika i predlaganje izmjena
- Identificiranje potreba za razvoj ljudskih resursa, provođenje plana razvoja i utvrđivanje progresa zaposlenika
- Praćenje učinkovitosti zaposlenika i realiziranje programa koji će doprinijeti povećanju produktivnosti na svim razinama, 
- Uspostavljanje i održavanje pozitivnog i poticajnog radnog okruženja. 

Financijsko planiranje i upravljanje 
- Aktivno učestvovanje u izradi godišnjeg plana i budžeta 
- Aktivno učešće u planiranju realizacije projekata, promjenama infrastrukture i dr. kako bi se efikasno procijenili financijski utjecaji

Odnosi sa stakeholderima 
- Redovito i proaktivno komuniciranje sa stakeholderima sa ciljem informiranja i identificiranja promjena koje organizacija donosi
- Uspostavljanje i održavanje funkcionalnih odnosa i dogovora sa partnerima/principalima, dobavljačima ,sektorima podrške i potencijalnim poslovnim partnerima kako bi se omogućili ostvarivanje ciljeva i održivost organizacije. 

Upravljanje rizicima 
- Identificiranje i procjena rizika i događaja koji mogu imati utjecaj na organizaciju i njene ljude, imovinu, financije i reputaciju i poduzimanje mjera za suzbijanje rizika, 
- Redovito informiranje top managementa o potencijalnim rizicima i predlaganje mjera

Očekujemo:
OČEKIVANJA POSLODAVCA:
- VSS
- 10+ godina na menadžerskim poslovima
- prednost rada u multinacionalnim i privatnim tvrtkama, prednost iskustvo rada u kontakt centrima
- osoba koja zna voditi ljude te zna raditi s ljudima
- vrijedna, temeljita, strpljiva, samostalna i sposobna osoba
- osoba koja je multi-tasking, koja razumije komercijalu i prodaju, koja dobro planira i vodi projekte
- organizirana osoba, koja efikasno komunicira, donosi odluke, rješava probleme, fokusirana je na rezultat i na optimizaciju procesa
- osoba koja reportira i odgovara CEO-u te kojoj reportiraju druga četiri odjela 
- osoba koja je pouzdana na koju se nadređeni može osloniti u poslovanju
- aktivan engleski u govoru i pismu (testirat će se usmeno u Agenciji) 
- B - kategorija
Nudimo:
POSLODAVAC NUDI:
- stalan posao
- moderno okruženje, centralna lokacija s infrastrukturom
- atraktivni uvjeti/plaća za kvalitetnog pojedinca u dogovoru s poslodavcem
- probni rok od šest mjeseci + ugovor na neodređeno 
- početak rada: po dogovoru

NAČIN PRIJAVE - VAŽNO !
Molimo poslati najnoviji CV s naslovom u predmetu e-maila COO te Vaše ime i prezime na e-mail adresu: info@natonhrcroatia.com

VAŽNO - Životopis za navedenu poziciju treba:
- biti na engleskom jeziku 
- imati maksimalno dvije A4 stranice 
- sadržavati Vaš datum i mjesto rođenja
- sadržavati Vašu prigodnu fotografiju u zaglavlju životopisa 
- sadržavati Vašu važeću e-mail adresu i mobilni telefon
- sadržavati Vaše obrazovanje i radno iskustvo
- Molba za posao - nije potrebna

* Životopisi koji ne zadovoljavaju traženi standard naveden u prethodnom odjeljku neće biti prihvaćeni u ovom selekcijskom procesu.
*Kandidati izabrani za razgovor u Agenciji bit će pravovremeno obaviješteni putem e-maila ili mobitelom, utoliko aplikante molimo da prate e-mail korespondenciju i mobilne pozive.

Naton ljudski potencijali d.o.o. za zapošljavanje ima dozvolu Ministarstva rada i mirovinskog sustava za obavljanje djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem KLASA UP/I-102-02/14-03/09, URBROJ 524-04-02-01/2-14-6

Datum objave oglasa: od 26.02.2018 na 30.03.2018
Mjesto rada:
Zagreb, Croatia
Contact person
Lana Ljubas
Phone no.:
01/4649779
Dali su nam povjerenje:
 
 
Naton Croatia   Copyright © 2008-2016 Naton d.o.o.,
sva prava zadržana
 
Naton HR Slovenia | Naton HR Global | Naton HR Germany | Naton HR Croatia | Naton HR Serbia
Naton HR Bulgaria | Naton HR Hungary