SLO | ENG | HR | SRB | BG | HU Naslovnica | Obrazovanje | Kontakt | O nama  
 
Naton Croatia
  Novosti na področju dela in prostih delovnih mest   Novosti na področju dela in prostih delovnih mest   Novosti na področju dela in prostih delovnih mest   Novosti na področju dela in prostih delovnih mest   Novosti na področju dela in prostih delovnih mest  
 
   
Naton HR > Kontakt

Naton ljudski potencijali d.o.o. za zapošljavanje


Naton ljudski potencijali d.o.o.
 
  Zvonimirova 2/III,
10000 Zagreb,
Hrvatska / EU
  MBS: 080925722, Trgovački sud u Zagrebu
  OIB: 76155533733
  Žiro račun: 2340009-1110672606 (Privredna banka Zagreb d.d.)
  IBAN: HR3423400091110672606
  SWIFT: PBZGHR2X
   
 +385 1 46 49 779
 info@natonhrcroatia.com
   
  Ministarstvo rada i mirovinskog sustava dana 09. rujna 2014. izdaje
DOZVOLU trgovačkom društvu NATON LJUDSKI POTENCIJALI d.o.o.
KLASA: UP/I-102-02/14-03/09, URBROJ: 524-04-02-01/2-14-6 za
obavljanje djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem.

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava dana 21. kolovoza 2014.
izdaje POTVRDU trgovačkom društvu NATON LJUDSKI POTENCIJALI
d.o.o. KLASA: 102-02/14-04/14, URBROJ: 524-04-01-01/1-14-2 o
upisu u Knjigu evidencije agencija za privremeno zapošljavanje pod
brojem 81/14.


Naton ljudski potencijali d.o.o. ured:
Brane Parazajda
Brane Parazajda
Slovenia & Croatia Managing Director
Lana Ljubas
Lana Ljubas, M.A.
HR Business Specialist
Ivana Belamarić, mag. Psi.
Konzultant za ljudske potencijale
Saša Karlovčan, mr. Sci
Konzultant / trener za ljudske potencijale
Dali su nam povjerenje:
 
 
Naton Croatia   Copyright © 2008-2016 Naton d.o.o.,
sva prava zadržana
 
Naton HR Slovenia | Naton HR Global | Naton HR Germany | Naton HR Croatia | Naton HR Serbia
Naton HR Bulgaria | Naton HR Hungary